XML Data Provider

Importer direkte fra en XML fil til EasyCatalog, lige meget om det er fra en fil eller et URL.

To vejs opdateringer

XML Data Provider modulet giver et to-vejs link til din XML, så alle ændringer foretaget i din data, i det InDesign dokument, som du arbejder på, vil kunne blive sendt direkte tilbage til din XML fil.

Konfiguration

XML Data Provider modulet bruger XPaths, for at definere hvordan datasættet kan findes i XML strukturen. Når det er importeret kan det nemt sorteres og strukturers i EasyCatalog panelet.